Awarie Komunikaty RSO Oświata i Edukacja Sport i rekreacja Urząd informuje Ważne terminy Wydarzenia kulturalne

 Urząd informuje 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI BUM.6220.8.2024.SR z dnia: 14 czerwca 2024 roku.

Działając na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 74 ust. 3 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 październ Czytaj dalej

 Urząd informuje 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI BUM.6220.7.2024.SR z dnia: 14 czerwca 2024 roku.

Działając na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 74 ust. 3 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 październ Czytaj dalej

 Urząd informuje 

STOP SUSZY

The post STOP SUSZY appeared first on Gmina Suwałki.
Czytaj dalej

 Urząd informuje 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI BUM.6220.20.2023.SR z dnia: 14 czerwca 2024 roku.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) informuję,iż Wójt Gminy Suwałki zmienił w zakresie nazwy przedsięwzięcia decyzję znak BUM.6220.20.2023.SR z dnia Czytaj dalej

 Urząd informuje 

Gmina Suwałki poszukuje ratownika wodnego na sezon letni

The post Gmina Suwałki poszukuje ratownika wodnego na sezon letni appeared first on Gmina Suwałki.
Czytaj dalej

 Urząd informuje 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1oraz zgodnie z art. 10 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 t.j.) i art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm Czytaj dalej

 Urząd informuje 

Informacja o działalności i możliwości współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

The post Informacja o działalności i możliwości współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. appeared first on Gmina Suwałki.
Czytaj dalej

 Urząd informuje 

Zapraszamy do zapisów na tegoroczny rajd rowerowy oraz spływ kajakowy

The post Zapraszamy do zapisów na tegoroczny rajd rowerowy oraz spływ kajakowy appeared first on Gmina Suwałki.
Czytaj dalej
Loga projektu Fundusze Regonalne Program Regionalny, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej i Logo Wojewądztwa Podlaskiego

Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 zawartej w dniu 15.11.2021 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewądztwa Podlaskiego na lata 2014-2020.